Co jsou e-besedy

Portál e-besedy je věnovaný nejenom zvyšování právního vědomí mládeže za účelem prevence kriminality. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Policií ČR a za podpory Statutárního města Ostrava a má za úkol co nejpřitažlivější formou seznámit děti a mladé lidi s problematikou prevence trestné činnosti s cílem předejít jejich zapojení do tábora pachatelů a připravit případné oběti a účastníky páchané kriminality na přiměřenou a správnou reakci a chování v takovýchto situacích.

Tento portál je souborem multimediálních přednášek a důležitých informací na téma zdravověda, internetová bezpečnost a prevence kriminality.

Celý článek

Základní desatero ochrany před trestnou činností

Obsahuje základní pravidla bezpečného chování. Jsou to základní rady pro děti, ale i rodiče.

Celý článek

Užitečné odkazy

Obsahuje adresy a telefonické kontakty na jednotlivá oddělení PČR v rámci města Ostravy, telefony tísňových linek a kontakt na prezidium policie ČR.

Celý článek