Dopravní značky a značení

Dopravní značky


 
Tato značka znamená ... (1 bod)
Tato značka znamená ... (1 bod)
Tato značka znamená ... (1 bod)
Tato značka znamená ... (1 bod)
Tato vodorovná dopravní značka znamená ... (1 bod)
Tato značka znamená ... (1 bod)
Tato značka znamená ... (1 bod)
Tato značka znamená ... (1 bod)
Která z těchto značek znamená Nejnižší dovolená rychlost? (1 bod)