Rady pro cyklisty

Cyklisté jsou nedílnou součástí provozu na pozemních komunikacích. Mají sice vyznačeny stezky pro cyklisty, ale zároveň se pohybují i na běžných silnicích. Musí se tak řídit stejnými pravidly silničního provozu, jako každý jiný účastník.

Krom toho je i několik zásad, jak se mají cyklisté na pozemních komunikacích chovat a co by měli dodržovat, aby nedošlo ke zbytečnému úrazu nebo zavinění dopravní nehody.

 1. Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a sleduj pozorně provoz okolo sebe, abys mohl včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
 2. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevoz ani předměty, které by mohly tebe nebo další osoby zranit.
 3. Své úmysly dávej najevo včas takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili.
 4. Při každé změně směru jízdy dej včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeň ohlédnout.
 5. Na přechodu pro chodce, zejména, když odbočuješ vpravo nebo vlevo, dej přednost přecházejícím chodcům.
 6. Tam kde je hustý provoz, veď jízdní kolo raději opatrně po chodníku.
 7. Respektuj pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.
 8. Buď ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržuj provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážej ostatním řidičům.
 9. Při jízdě si vždy chraň hlavu cyklistickou přilbou.
 10. Za snížené viditelnosti nezapomeň včas rozsvítit světlo.
 11. Oblékej si barevné a světloodrážející oblečení.
 12. Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel.
 13. Pravidelně ošetřuj své jízdní kolo a dbej zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které ti umožňují bezpečnou jízdu.
 14. Chovej se vždy tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chovali k tobě.

Budeš-li všechny tyto zásady bezpečné jízdy dodržovat, snížíš tak nebezpečí úrazu, které hrozí nejen tobě ale i ostatní účastníkům silničního provozu!!!

Proč je nutné použít při jízdě cyklistickou přilbu?

 • Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. Cyklistická přilba zabrání 85% úrazů hlavy a 88% úrazů mozku.
 • Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla, nebo jinou překážku (strom, patník).
 • Koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého při pádu již při rychlosti 11Km/h., dítě i při nižší rychlosti.
 • V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou.

Jak co nejlépe chránit jízdní kolo před odcizením

 • Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup). Jste-li ve společnosti dalších cyklistů, dávejte přednost fyzické přítomnosti někoho z vás u odstavených kol.
 • Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu, dbejte na uzavírání vstupních dveří domu a stále uzamčení společných prostor i samotných kol. Pořiďte si společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro zajištění jízdního kola. Obdobné zásady dodržujte při ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích a nepodceňujte zabezpečení všech stavebních otvorů včetně dveří a oken.
 • Zjistěte si, zda Policie ČR nebo obecní (městská) policie v místě vašeho bydliště neprovádí evidenci jízdních kol. Pokud ano, neváhejte a kolo si nechte zaevidovat. Neučiníte-li tak, minimálně si pro případ odcizení kola poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné provedení, nápisy a vybavení, popřípadě i různá zvláštní znamení, podle kterých byste mohli případně své kolo identifikovat.
 • Dojde-li i přes veškerá bezpečnostnní opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší služebnu Policie ČR nebo na linku 158. Snížíte tak náskok pachatele a jeho šanci, že zůstane nevypátrán.