Projekt e-besedy přímo navazuje na aktivity podpořené účelovými dotacemi Statutárního města Ostravy v letech 2008, 2009 a 2010 pod názvem ,,Zvyšování právního vědomí mládeže s využitím e-learningové technologie“, „Systém multimediálních besed a přednášek pro potenciální oběti trestné činnosti“ a „Univerzální Internetový portál prevence kriminality“.

TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži je mnoho let aktivním účastníkem v práci s mládeží. V posledních letech je také realizátorem řady inovativních projektů a snaží se svých zkušeností využít při realizaci takových projektů, které mají pomáhat řešit nejen smysluplné využití volného času, ale především řešení problémů a pomoc mládeži. V uplynulých letech, a to také díky úspěšným projektům ze strukturálních fondů EU, vybudovalo TOM BVÚ vysoce moderní Vzdělávací a tréninkové centrum, které je určeno, mimo jiné, právě dětem a mládeži. Při tomto Centru pracuje řada odborníků na problematiku vzdělávání, informačních technologií a práce s dětmi a mládeží.