Partneři projektu

Partnery projektu e-besedy jsou:

Statutární město Ostrava
  • statutární město Ostrava podpořilo tento portál e-besedy v roce 2011 účelovu dotací v rámci projektu "Otevřený systém multimediálních přednášek na téma prevence kriminality". Předkládaný projekt přímo navazuje na aktivity podpořené účelovými dotacemi Statutárního města Ostravy v předchozích letech.
    • 2008 - „Zvyšování právního vědomí mládeže s využitím e-learningové technologie“
    • 2009 - „Systém multimediálních besed a přednášek pro potenciální oběti trestné činnosti“
    • 2010 - „Univerzální Internetový portál prevence kriminality“

TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži
  • TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži je mnoho let aktivním účastníkem v práci s mládeží. V posledních letech je také realizátorem řady inovativních projektů a snaží se svých zkušeností využít při realizaci takových projektů, které mají pomáhat řešit nejen smysluplné využití volného času, ale především řešení problémů a pomoc mládeži. V uplynulých letech, a to také díky úspěšným projektům ze strukturálních fondů EU, vybudovalo TOM BVÚ vysoce moderní Vzdělávací a tréninkové centrum, které je určeno, mimo jiné, právě dětem a mládeži. Při tomto Centru pracuje řada odborníků na problematiku vzdělávání, informačních technologií a práce s dětmi a mládeží.

Policie České republiky
  • v rámci projektu e-bededy spolupracujeme s preventivní skupinou Policie České republiky, se kterou dochází ke konzultacím v rámci jednotlivých besed

ha-vel family s.r.o.
  • společnost ha-vel family s.r.o. v rámci tohoto projektu zajišťuje tvorbu a správu webových stránek a celkovou aktuálnost portálu e-besedy