Loupež

Loupež je trestný čin (zločin), kterým pachatel usiluje o získání cizí věci násilím či pohrůžkou okamžitého vykonání násilí. Pachatel se tohoto trestného činu dopustí tehdy, pokud proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Je popsána v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definována v § 173.

§ 173 Loupež
(1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

...

Chraňte se před napadením!

 • Snažte se být pozorní ke svému okolí - všímejte si nezvyklých situací, podezřelých osob.
 • Nezkracujte si cestu temnými průchody, zvýšenou pozornost věnujte zarostlým neosvětleným místům, vchodům a rohům domů.
 • Zvyšte pozornost při vstupu do domu a do výtahu.
 • Buďte ostražití, procházíte-li kolem zaparkovaného vozidla s osádkou.
 • Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte, nestopujte.
 • Po ulici choďte raději čelem k jedoucím vozidlům, aby nikdo nemohl vedle Vás nepozorovaně zastavit.
 • V nočnícvh hodinách použijte raději vozidla taxislužby - pěší chůzi zkraťte na minimum.
 • Snažte se v nočních hodinách vyhnout čekání na osamělých zastávkách.
 • Vracíte-li se často domů v pozdních hodinách, vybavte se některým z účinných prostředků k obraně a ochraně zdraví, mějte je vždy připraveny.
 • Klíče od bytu si připravte předem, v případě nouze vstoupíte rychle do domu.
 • Pokud máte dojem, že vás někdo sleduje, hledejte rychle místo, kde je více lidí, případě požádejte o pomoc u nejbližšího domu.