Loupež

Tonda odcházel ze školního fotbalu domů, bylo už pozdě, skončili kolem 20. hodiny. Domů šel sám. Když procházel kolem školního parku, znenadání na něj vyskočili dva neznámí starší kluci, obstoupili ho a chtěli, aby jim dál svůj mobil. Tonda to ale odmítl, a tak mu jeden kluk dal pěstí do obličeje a kopl ho do kolena, až Tonda upadl na zem. Ten druhý kluk mu prošacoval kapsy, našel jeho mobil, sebral ho a pak oba utekli pryč. Tonda ještě chvíli ležel na zemi, nemohl uvěřit co se stalo a pak začal utíkat rychle domů. Pálil ho obličej od rány, ale i od slz, protože se bál, co mu na to řeknou rodiče.