Podání alkoholu dítěti

Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. Děti a adolescenti do 18 let pít alkohol nesmí. Tak mluví zákon. Podání alkoholu dítěti je popsáno v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definována v § 204.

§ 204 Podání alkoholu dítěti
Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

...

Alkohol
Alkohol je jednou z nejrozšířenějších drog. Vzhledem k jeho snadnému získání a velikému procentu uživatelů z řady dospělých se stává často objektem zájmu mládeže, a to hned z několika důvodů: mladší se chtějí vyrovnat starším kamarádům, bojí se zesměšnění, často uvádějí, že pomocí alkoholu překonávají ostych k druhému pohlaví… Mladí lidé nad sebou po požití alkoholických nápojů ztrácejí kontrolu velice rychle, což se projevuje negativně na jejich chování, a to i sexuálním. Období dospívání je provázeno neustálým přijímáním informací a velkými změnami osobnosti. Užívání alkoholu (i ostatních drog) v tomto období často může narušit její vývoj. Jako každá droga je i alkohol častým můstkem k přechodu na drogu jinou, mnohdy horší.

Co dělá tělo s alkoholem?
Po požití se alkoholický nápoj vstřebává žaludkem a tenkým střevem do celého krevního oběhu, malé množství se objeví v dechu a moči. Alkohol zpracovávají pouze játra, v nichž však při dlouhodobém užívání alkoholu může dojít ke vzniku jaterní cirhózy (vážnému až smrtelnému onemocnění). Jedinou záchranou při pokročilém stádiu cirhózy jater je jejich transplantace.

Co způsobuje alkohol tělu?
V malých dávkách působí alkohol většinou povzbudivým efektem. Často však potévyvolává různé depresivní stavy. První účinky alkoholu se projevují v té části mozku, kteráovlivňuje naučené chování a sebeovládání. Po požití se toto chování většinou změní: např. známá je ztráta zábran v jednání i mluveném projevu (člověk říká to, co by normálně nikdy neřekl), projeví se zvýšenou agresivitou, nebo naopak depresivními stavy, často dochází k nekontrolovatelnému střídání obojího. Vyšší hladina alkoholu v krvi zpomaluje mozkovou činnost až do té míry, že narušuje jak paměť, tak i svalovou koordinaci a rovnováhu. Stále větší množství alkoholu mnohonásobně snižuje u jedince soudnost a zhoršuje vnímání. Při pokračování v silném pití alkohol ovlivní nejnižší hranici mozku a může způsobit kóma nebo smrt díky selhání dechového centra a zástavě srdeční činnosti. Jakmile je alkohol jednou v krevním oběhu, nedá se v podstatě nic dělat než čekat, až játra tento alkohol zpracují. Stálé požívání alkoholu může vést k trvalému poškození jater a mnoho alkoholiků umírá na tzv. cirhózu jater neboli jejich tvrdnutí. Značné následky zanechává alkohol v podstatě na všech orgánech dutiny břišní, tj. na žaludku, slinivce, střevech atd. Velice častým následkem silného pijáctví je poškození mozku a srdeční onemocnění, alkohol mimo jiné zhoršuje průběh mnoha jiných onemocnění (např. cukrovky ). Hrozí také veliké riziko (zejména u destilátů) otravy alkoholem, ke které může (např. u dětí) dojít i po relativně malé dávce. Nejen dlouhodobé a návykové užívání alkoholu může vést k tragickým následkům. I jednorázové užití většího množství alkoholu se může stát příčinou úrazu nebo smrti. Je známo, že alkohol zpomaluje reakce, zabraňuje rychlému vyhodnocení krizové situace, jeho požití je provázeno tzv. tunelovým efektem - jinak řečeno zmenšením zorného úhlu, což vše může - a často i má za následek mnoho nehod, zejména v silničním provozu.

Běžné příznaky alkoholového narušení

  • Alkoholový zápach v dechu a na oblečení
  • Zadrhávání v řeči, špatná koordinace
  • Změny dosavadních běžných návyků (zaspávání)
  • Stížnosti na špatný .fyzický stav; ranní nevolnost, bolesti hlavy, suchý a nepříjemný pocit v ústech, velká žízeň
  • Nepřirozené užívání ústních deodorantů pro zakrytí zápachu alkoholu
  • Omlouvání kamarádů, jsou-li rodiči nebo vychovateli kritizováni