Znásilnění

Znásilnění je trestný čin spočívající ve vynucení si pohlavního styku či jiné podobné sexuální aktivity proti vůli participující osoby. Je popsáno v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definováno v § 185.

§ 185 Znásilnění
(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží,
b) na dítěti, nebo
c) se zbraní.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti čtrnácti let,
b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

...

Co dělat, stane-li se žena oběti trestného činu?
Pokud k trestnému činu došlo, je nutné co nejdříve informovat policii. Velmi často ženy dělají tu chybu, že jdou domů, vykoupají se a vymění si oděv. Tímto svým jednáním však ničí důležité stopy, které mohou být použity jako důkazy. Ženy by si proto neměly měnit oděv, nekoupat se a nedotýkat se věcí, kterých se dotýkal útočník. Policie ženě zajišťuje gynekologickou prohlídku a na její žádost jsou jí podány prostředky proti otěhotnění. Přestože se jedná o velmi stresovou situaci, je nutné vědět o pachateli co nejvíce informací (věk, rasa, barva vlasů, jizvy na těle, tetování, způsob řeči, markantní znamení).

Na místo trestného činu po oznámení vyjíždí výjezdová skupina, ve které jsou pracovníci služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV), technik a policisté z příslušného obvodního oddělení. Úkolem technika je zajištění veškerých stop a důkazů, které jsou důležité pro trestní řízení.

Kriminalisté musí ověřit i pravdivost události. V řadě případů jde o "dobrovolný pohlavní styk", který z důvodů různých obav (např. otěhotnění, obava před reakcí rodičů, pozdní příchod domů) dívka oznámí jako znásilnění. Některé dívky tak jednají ze msty, někdy jde o bohatou fantazii a zamilovanost dívek v pubertě, kdy realita je zaměněna za fantazii, jíž samy tyto dívky věří. Neuvědomují si, že pokud dosáhnou hranice 15 let a při své výpovědi označí konkrétního pachatele, může proti nim být zahájeno trestní stíhání podle § 345 trestního zákoníku pro trestný čin křivého obvinění.

Skutečné znásilnění je pro oběť vždy otřesným zážitkem, a to i tehdy, když neutrpěla vážnější tělesné zranění. Různé psychické potíže a poruchy se mohou projevit dokonce i mnohem později, například když chce dívka navázat hlubší, intimní vztah ke svému pozdějšímu partnerovi. Na skutečné znásilnění se nedá jen tak zapomenout. Proto je důležité, aby oběť věřila svým pocitům a našla v sobě sílu hledat pro sebe pomoc. Může se obrátit na různá místa pomoci (např. linky důvěry, krizová centra či poradny pro oběti trestných činů), a to nezávisle na tom, zda oznámila znásiln ění policii. Všechna vyjmenovaná místa pomoci pracují diskrétně, respektují požadavky oběti například také na ochranu jejího soukromí.

Můžeš útoku předejít? Ano, ale:

  • Domů se nech doprovázet jen dobře známými osobami.
  • Buď pozorná při vstupu do domu.
  • Nechoď v blízkosti vchodů do domů.
  • Nezkracuj si cestu temnými opuštěnými místy.
  • Při návratu domů buď ostražitá. Máš-li pocit, že jsi sledována, hledej rychle místo, kde je více lidí, případně požádej kolemjdoucí o pomoc.
  • Nejezdi autostopem.
  • Vstupní dveře zamykej, neotvírej cizím, když jsi sama.
  • Je dobré v kabelce nosit obranný spray.
  • Vyhýbej se rizikovým situacím.