Co jsou e-besedy

Portál e-besedy je věnovaný nejenom zvyšování právního vědomí mládeže za účelem prevence kriminality. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Policií ČR a za podpory Statutárního města Ostrava a má za úkol co nejpřitažlivější formou seznámit děti a mladé lidi s problematikou prevence trestné činnosti s cílem předejít jejich zapojení do tábora pachatelů a připravit případné oběti a účastníky páchané kriminality na přiměřenou a správnou reakci a chování v takovýchto situacích.

Tento portál je souborem multimediálních přednášek a důležitých informací na téma zdravověda, internetová bezpečnost a prevence kriminality.

Zmíněná problematika se samozřejmě již dnes k cílové skupině dostává klasickou formou besed a přednášek. Na tom se podílí i TOM BVÚ aktivními programy (v minulosti v úzké spolupráci s Městskou policií Ostrava, nyní i s Policií České republiky). Klasická forma besed a setkání však nemá šanci postihnout dostatečný počet dětí a mládeže, a to jak z důvodu nedostatku kvalifikovaných lektorů a času, tak v neposlední řadě také díky komplikované motivaci mládeže k takové formě získávání znalostí z dané problematiky. Cílem projektu je zpracovat tuto problematiku formou, která je dnešní mládeži blízká a přitažlivá. Formou multimediálních besed přístupných přes internet (webový portál pro prevenci kriminality). Tato forma je vhodná jak pro individuální seznámení, tak k využití ve školách či různých organizacích sdružující děti a mládež bez nutnosti přítomnosti kvalifikovaného lektora i bez omezení termínu realizace.