Základní desatero ochrany před trestnou činností

Obsahuje základní pravidla bezpečného chování. Jsou to základní rady pro děti, ale i rodiče.

Základní desatero pro rodiče

 1. Sdělte svým dětem, na které osoby se mohou obrátit s pomocí v případě, že nebudete sami nablízku (sousedé, učitelé, ale i policie, linky důvěry apod.).
 2. Trénujte své děti k tomu, aby nikdy neotevíraly dveře bytu cizím lidem a ani s nimi nenavazovaly zbytečné rozhovory.
 3. Omezte čas, který děti tráví u televizoru, v každém případě byste měli vědět, jaké pořady sledují.
 4. Děti by měly vědět, že jejich tělo patří jim, zvláště pak intimní části skryté oděvem.
 5. Varujte děti před možným kontaktem s osobami se sklony k fyzickému, psychickému či sexuálnímu násilí.
 6. Vysvětlete, zejména mladším, že by neměly mluvit s cizími lidmi pokud, nejsou v doprovodu dospělých.
 7. Poučte děti, že se nemají bát požádat o pomoc dospělé osoby, pokud jsou samy (byť i jen jako svědci) přítomny nějaké nekalé činnosti (šikanování či trýznění, krádeže...).
 8. Veďte své dítě k tomu, aby se vám svěřilo se vším, co jej trápí. Věřte mu, když říká, že mu někdo ublížil. V takových případech dítě zpravidla nelže.
 9. Vysvětlete dětem, že v případě bezprostředního ohrožení mohou změnit své chování - mohou křičet, utíkat, kopat, ale i lhát, aby se dostaly do bezpečí.
 10. Nevyhýbejte se žádné diskuzi s dětmi o drogách. Pokud se omezíte jen na zákazy, pohrůžky a negativní informace, riskujete, že vám děti přestanou věřit.

Základní desatero bezpečného chování pro děti

 1. Otevírej byt jen známým lidem - využívej kukátko a dveřní řetízek!
 2. Nenos klíče od bytu viditelně a nezapomínej vždy řádně uzamknout dveře při odchodu z domu či bytu. Stejně tak pamatuj na uzamknutí svého jízdního kola, skřínky v šatně apod.!
 3. Nesděluj do telefonu, že rodiče nejsou právě doma!
 4. Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do výtahu - raději jdi pěšky! Nesedej si nikdy do cizího auta k neznámým lidem! nejezdi autostopem!
 5. Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší! Buď opatrný, když se pohybuješ v silničním provozu a nikdy si nehraj na ulici! Informuj rodiče, kde jsi, co děláš a s kým se stýkáš!
 6. Nesbírej a vůbec se nedotýkej použitých injekčních stříkaček! Neber si nic od cizích lidí, ani bonbóny nebo pamlsky a nikam s nimi nechoď.
 7. Nikdy ani z legrace nezkoušej žádnou drogu, jakákoliv závislost (drogy, cigarety, alkohol, hrací automaty, sprayování) znamená konec svobody!
 8. Povídej si s rodiči o svých starostech a problémech! Oznam neprodleně rodičům, ve škole či na policii, když tobě anebo tvým kamarádům někdo ubližuje!
 9. Snaž se při setkání s agresivní osobou udržet bezpečnou vzdálenost, osobu nijak neprovokuj, v případě nouze použij některý z individuálních obranných prostředků (osobní alarm, spray) a dostaň se co nejrychleji pryč, do bezpečí!
 10. Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledej ihned pomoc (Policie ČR, obecní policie, hasiči, záchranná služba)!