Úmluva o právech dítěte - Zákon č.104/1991 Sb.

Mezinárodní úmluva o základních právech dítěte (rodinné zázemí, zdravotní péče, náboženství, vzdělání apod.). Garantuje zajištění základní ochrany dětí v mezinárodním kontextu.

Úmluva o právech dítěte