Zákon o přestupcích - Zákon č. 200/1990 Sb.

Základním ustanovením je vedení občanů orgány státní správy a orgány obce k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů. Přestupkový zákon zahrnuje přestupky různých odvětví. Patří mezi ně dopravní přestupky, přestupky proti veřejnému pořádku a další. Přestupkový zákon stanovuje, co je přestupek, charakterizuje, kdy k němu došlo, a stanovuje sankce.

Zákon o přestupcích