Neodkladná resuscitace

Pojem resuscitace znamená oživování či kříšení. Jak správně a resuscitovat a třeba díky tomu zachránit lidský život? Na tohle téma lze nalézt spousty odborných článků a besed. My zde využíváme praktické zkušenosti, které se pokusíme názorně ukázat a co nejjednodušeji vysvětlit.

Neodkladná resuscitace = kardiopulmonální resuscitace = KPR

Neodkladná resuscitace je soubor úkonů zajišťujících základní životní funkce. Tento úkon je nejdůležitější součástí a dovednosti v poskytování první pomoci. Často rozhoduje o dalších následcích pro resuscitovaného člověka. Po 4 minutách nedostatku okysličené krve v mozku dochází k odumírání mozkových buněk a jeho trvalému poškození. Proto je nezbytně nutné co nejdříve zahájit oživovací pokusy, nejlépe bezprostředně po vzniku události.

Z tohoto důvodů je nepřímá srdeční masáž nejdůležitějším úkonem při resuscitaci, který je třeba provádět po celou dobu oživování bez zbytečného přerušování v případě nutnosti i na úkor umělého dýchání. Podle nejnovějších pravidel pro resuscitaci z roku 2010, má laik provádět jen nepřímou srdeční masáž ve vhodné frekvenci (100 stlačení za minutu).

Zahajujeme jí tehdy, pokud raněný nedýchá nebo nedýchá normálně. Tepovou frekvenci laici měřit nemají z důvodu velké časové prodlevy.

Neodkladná resuscitace pro poučené laiky a zdravotníky se skládá z nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání v poměru 30 : 2.

Přivolání ZZS

Pokud jsme na místě sami, platí zde pravidla:

  • „call fast“ – využívané hlavně u dětí, kdy se 1 minutu provádí KPR a poté se volá ZZS.
  • „call first“ – využívané u dospělých, kdy voláme ihned po zjištění náhlé zástavy

Umělé dýchání

Samotné umělé dýchání budeme provádět tak, že nejprve provedeme vyčištění dutiny ústní a záklon hlavy. Jednou rukou podložíme šíji postiženého, druhou ruku položíme na čelo a dvěma prsty ucpeme nos postiženého. Běžně se nadechneme, rty obejmeme ústa postiženého a vydechneme tak, aby se zřetelně zvedl hrudník postiženého. Je potřeba se vyvarovat prudký vdechů o velkých objemech. Délka jednoho výdechu je asi 1 sekunda.

Nepřímá srdeční masáž u dospělých

Srdeční masáží se snaží obnovit cirkulaci krve organismem v případech, kdy srdce nefunguje. Místo pro nepřímou srdeční masáž je uprostřed hrudní kosti. Hrudník budeme stlačovat frekvencí 100 stlačení za minutu. Pokud si nedovedete představit, jaká to je rychlost, tak odpovídá rytmu písničky Rolničky, rolničky. Hloubka stlačení hrudníku je asi 5 cm (1/3 hloubky hrudníku).

Techniku masáže budeme provádět tak, že si klekneme k bezvědomému ze strany, ruce spojíme a nakloníme se nad bezvědomého. Ramena zachránce jsou kolmo nad hrudníkem bezvědomého, masírujeme pouze hranou dlaně jedné ruky, druhá ruka vyvíjí tlak shora. Lokty zůstávají napnuté a provádíme stlačení hrudníku vahou svého těla. Během masáže ruce nepovolujeme, neztrácíme kontakt s hrudníkem zraněného.

Pokud jsme zdravotníci, stlačujeme v poměru: 30 : 2 (stlačení : umělý vdech). Poměr 30:2 neustále opakujeme s minimalizací časové prodlevy při přechodu z hrudníku k hlavě postiženého. Poučení laici a zdravotníci začínají neodkladnou resuscitaci u dětí pěti vdechy. Techniky a pravidla neodkladné resuscitace jsou zpracovány v následující přehledné tabulce.

Ukončení resuscitace

Je možné pokud:

  • zachránce je totálně vyčerpán
  • obnoví se životní funkce bezvědomého
  • předáme bezvědomého do péče lékaři, který může konstatovat smrt

Guidelines 2010 - Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce

Guidelines 2010 - Základní neodkladná resuscitace dospělých pro zdravotníky a školené zachránce